Tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài cập nhật thủ tục mới nhất theo luật hiện hành. Thực hiện dịch vụ nhanh chóng với Việt Luật.

Tạm ngừng kinh doanh là quyền của mỗi doanh nghiệp. Việc lựa chọn thời điểm tạm ngừng tùy thuộc vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải gửi thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh tới cơ quan chức năng chậm nhất là trước 15 ngày (nửa tháng) trước khi chính thức tạm ngừng kinh doanh. Các cơ quan chức năng sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào nộp thông báo quá thời hạn cho phép này. Doanh nghiệp cần lưu ý để tránh bị xử phạt hành chính.

1. Trình tự thực hiện các thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Tiến hành tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư

Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư. Tiến hành nộp hồ sơ để tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị bao gồm:

  • Thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư;
  • Báo cáo giải trình về tình hình hoạt động của dự án và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước;
  • Giấy ủy quyền.

Bước 2: Tiến hành tạm ngừng hoạt động của Công ty

Soạn thảo các hồ sơ cần thiết để tạm ngừng hoạt động của Công ty. Sau đó, tiến hành nộp hồ sơ để tạm ngừng hoạt động của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các cơ quan có liên quan. Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị bao gồm:

  • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của Công ty;
  • Giấy ủy quyền.

Bước 3: Soạn thảo và nộp các hồ sơ cần thiết

Doanh nghiệp cần bổ sung các mẫu hồ sơ cần thiết khác khi được cơ quan chức năng yêu cầu. Tùy vào tình trạng hoạt động của từng doanh nghiệp và thời điểm nộp thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

2. Các tài liệu doanh nghiệp cần cung cấp

Kèm theo hồ sơ thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty có vốn đầu tư nước ngoài là các giấy tờ chứng thực cá nhân sau:

  • 03 bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty;
  • 03 bản sao chứng thực báo cáo tài chính hai năm gần nhất có kiểm toán của Công ty;
  • Chứng từ thể hiện việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của Công ty;
  • Các tài liệu, giấy tờ khác theo yêu cầu (Nếu có).

3. Dịch vụ thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Tư Vấn Việt Luật để yêu cầu cung cấp dịch vụ.