[Tải mẫu] Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và quy định mới nhất

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là một trong những mẫu chứng từ quan trọng được sử dụng với mục đích chứng minh nguồn gốc hàng hóa trong vận chuyển, lưu thông và quản lý nội bộ. Hãy cùng Công ty TNHH Kế toán M.I.T tìm hiểu chi tiết bài viết dưới đây để nắm rõ mẫu phiếu xuất kho (PXK) kiêm vận chuyển nội bộ mới nhất.

1. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là gì?

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là mẫu phiếu được lập ra để xuất kho hàng hóa kiêm vận chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, đây được xem như là căn cứ để lưu thông hàng hóa trên thị trường, chứng minh nguồn gốc hàng hóa trong khâu lưu thông, vận chuyển và hỗ trợ công tác quản lý nội bộ.

Trước đây, doanh nghiệp vẫn đang sử dụng PXK kiêm vận chuyển nội bộ dạng giấy. Tuy nhiên, kể từ khi doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử thì cũng phải đồng thời sử dụng PXK kiêm vận chuyển nội bộ điện tử thay thế cho mẫu giấy.

[Tải mẫu] Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và quy định mới nhất

2. Các trường hợp cần sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Căn cứ khoản 3, điều 13 nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về các trường hợp cần sử dụng PXK kiêm vận chuyển nội bộ như sau:

2.1. Trường hợp nhận nhập khẩu hàng hóa ủy thác

Nếu cơ sở kinh doanh đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu: Sử dụng hóa đơn điện tử khi trả hàng cho cơ sở kinh doanh ủy thác nhập khẩu

Nếu chưa nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu: Khi xuất trả hàng nhập ủy thác, cơ sở nhận ủy thác lập PXK kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định để làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường

2.2. Trường hợp ủy thác xuất khẩu hàng hóa

Khi xuất hàng hóa: Sử dụng PXK kiêm vận chuyển nội bộ

Khi hàng hóa thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan: Cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu lập hóa đơn điện tử giá trị gia tăng để kê khai nộp thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng hoặc hóa đơn điện tử bán hàng.

Các trường hợp cần sử dụng

Các trường hợp cần sử dụng

2.3. Dùng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử để xuất hàng cho đại lý

Đối với những trường hợp thực hiện xuất hàng cho đại lý, nếu như các đơn vị phụ thuộc của cơ sở kinh doanh (CSKD) nông, lâm, thủy sản đã đăng ký và thực hiên kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thu mua hàng hóa để điều chuyển và xuất bán về trụ sở chính thì sẽ thực hiện phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, chứ không dùng hóa đơn GTGT.

Dựa vào phương thức kinh doanh và hạch toán để lựa chọn cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

Sử dụng HDĐT giá trị gia tăng để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập

Sử dụng PXK kiêm vận chuyển nội bộ, sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm đại lý.

2.4. Sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử

Xuất hàng hóa để gia công.

Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc.

Xuất hàng hóa bán lưu động sử dụng phiếu xuất kho nội bộ quy định, khi bán hàng lập hóa đơn điện tử theo quy định.

Góp vốn bằng tài sản của tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam để thành lập doanh nghiệp => Không phải lập hóa đơn mà sử dụng các chứng từ biên bản chứng nhận góp vốn, giao nhận tài sản.

Tài sản khi chia tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình của doanh nghiệp.

Điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một tổ chức.

Xem thêm: Thời hạn nộp báo cáo thuế mới nhất năm 2024

3. Một số quy định về phiếu xuất kho nội bộ

Quy định về phiếu xuất kho nội bộ

Quy định về phiếu xuất kho nội bộ

Tại điểm g khoản 14 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định như sau:

g) Đối với Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thì trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thể hiện các thông tin liên quan lệnh điều động nội bộ, người nhận hàng, người xuất hàng, địa điểm kho xuất, địa điểm nhận hàng, phương tiện vận chuyển.

Cụ thể: tên người mua thể hiện người nhận hàng, địa chỉ người mua thể hiện địa điểm kho nhận hàng; tên người bán thể hiện người xuất hàng, địa chỉ người bán thể hiện địa điểm kho xuất hàng và phương tiện vận chuyển; không thể hiện tiền thuế, thuế suất, tổng số tiền thanh toán.

Đối với Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý thì trên Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý thể hiện các thông tin như hợp đồng kinh tế, người vận chuyển, phương tiện vận chuyển, địa điểm kho xuất, địa điểm kho nhận, tên sản phẩm hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền.

Cụ thể: ghi số, ngày tháng năm hợp đồng kinh tế ký giữa tổ chức, cá nhân; họ tên người vận chuyển, hợp đồng vận chuyển (nếu có), địa chỉ người bán thể hiện địa điểm kho xuất hàng.

Theo đó, trên phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ gồm những nội dung sau:

– Tên người mua thể hiện người nhận hàng, địa chỉ người mua thể hiện địa điểm kho nhận hàng;

– Tên người bán thể hiện người xuất hàng, địa chỉ người bán thể hiện địa điểm kho xuất hàng và phương tiện vận chuyển;

4. Mẫu phiếu xuất kho nội bộ kiêm vận chuyển

Phiếu xuất kho nội bộ kiêm vận chuyển

Phiếu xuất kho nội bộ kiêm vận chuyển

Tải mẫu Phiếu xuất kho nội bộ kiêm vận chuyển TẠI ĐÂY

Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói Vũng Tàu – Tốt nhất 2024