Phần mềm BHXH

Tháng Bảy 11th, 2022|0 Comments

Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử được tất cả các cơ quan bảo hiểm trên cả nước chấp thuận và khuyên dùng, đáp dứng mọi [...]

Hóa đơn điện tử

Tháng Bảy 11th, 2022|0 Comments

1. Hóa đơn điện tử là gì? Hóa đơn điện tử Theo định nghĩa tại điều 3, thông tư số 32/2011/TT-BTC thì: “Hoá đơn điện tử là [...]

Chữ ký số

Tháng Bảy 11th, 2022|0 Comments

1. Chữ ký số là gì? Chữ ký số là 1 dạng chữ ký điện tử. Thông tin của người gửi được mã hóa bằng cặp khóa [...]

Thiết kế website

Tháng Bảy 11th, 2022|0 Comments

Nếu bạn đang cần công ty thiết kế website chuyên nghiệp, hãy liên hệ ngay với Kế [...]