Thông tin thu thập:

Công ty TNHH Kế toán Vũng Tàu M.I.T thu thập thông tin cá nhân của khách hàng để phục vụ cho mục đích cung cấp dịch vụ và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Thông tin cá nhân thu thập bao gồm:

Họ tên

Địa chỉ

Số điện thoại

Email

Thông tin về doanh nghiệp (tên doanh nghiệp, mã số thuế,…)

Thông tin thanh toán

Các thông tin khác cần thiết để cung cấp dịch vụ 

Thời gian lưu trữ thông tin:

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp khách hàng có yêu cầu hủy bỏ tới cho Công ty hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

Công ty TNHH Kế toán Vũng Tàu M.I.T

Các đối tác có ký hợp động thực hiện một phần dịch vụ cho Công ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể một phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

Thông tin đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Kế toán Vũng Tàu M.I.T

Địa chỉ: 4G3 Trung tâm thương mại, phường 7, Tp Vũng Tàu, tỉnh BR-VT

SĐT: 0979468846

Sử dụng thông tin:

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích sau:

  • Hỗ trợ khách hàng
  • Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ
  • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn
  • Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới.
  • Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn.

Phương thức và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Khách hàng có quyền yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ qua số 0979468846.

Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin và phản hồi khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng vui lòng đến trụ sở của công ty tại địa chỉ: 4G3 Trung tâm thương mại, P7, Tp Vũng Tàu hoặc gọi điện thoại tới số 0979468846 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Công ty. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 3 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

Cam kết:

Mọi thông tin, tài liệu khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật tuyệt đối theo thỏa thuận của các bên. Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc, khách hàng cho bên thứ ba nào khác khi chưa được sự đồng ý của khách hàng trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.