MỤC LỤC

Việc thành lập công ty cổ phần có những quy trình và thủ tục phức tạp hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác, nhưng mang lại nhiều lợi ích về mặt huy động vốn và quản lý.

M.I.T GROUP sẽ trình bày chi tiết từ A – Z quy trình, thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Long Hải, từ giai đoạn chuẩn bị đến khi đi vào hoạt động, bao gồm cả chi phí cần thiết.

Quy Trình, Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Quy Trình, Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần Tại Long Hải

Công ty cổ phần (CTCP) là một loại hình doanh nghiệp phổ biến tại Việt Nam, trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Các cổ đông sở hữu cổ phần và có quyền lợi, trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ cổ phần sở hữu.

Bước 1: Chuẩn Bị Thành Lập Công Ty Cổ Phần

1.1. Lựa Chọn Tên Công Ty

Tên công ty là yếu tố quan trọng đầu tiên cần phải xác định khi Thành Lập Công Ty Cổ Phần. Tên công ty phải đảm bảo không trùng hoặc gây nhầm lẫn với các công ty đã đăng ký trước đó. Để kiểm tra tính hợp lệ của tên công ty, có thể sử dụng công cụ tra cứu tên doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tên công ty phải bao gồm hai thành phần chính:

 • Loại hình doanh nghiệp (Công ty Cổ phần)
 • Tên riêng (do doanh nghiệp tự chọn)

1.2. Xác Định Địa Chỉ Trụ Sở Chính

Địa chỉ trụ sở chính của công ty khi Thành Lập Công Ty Cổ Phần phải thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty và không được đặt tại nhà chung cư hoặc khu tập thể sử dụng với mục đích để ở. Địa chỉ này sẽ là nơi tiếp nhận các thông báo và văn bản từ các cơ quan quản lý nhà nước cũng như là nơi hoạt động kinh doanh chính của công ty.

1.3. Xác Định Ngành Nghề Kinh Doanh Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Thành Lập Công Ty Cổ Phần cần xác định rõ ngành nghề kinh doanh dự định hoạt động. Ngành nghề kinh doanh phải nằm trong danh mục ngành nghề kinh doanh mà pháp luật Việt Nam cho phép. Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện nhất định và phải có giấy phép con.

1.4. Xác Định Vốn Điều Lệ

Vốn điều lệ Thành Lập Công Ty Cổ Phần là tổng số vốn do các cổ đông cam kết góp và được ghi vào Điều lệ công ty. Vốn điều lệ phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh và quy mô hoạt động của công ty. Thành Lập Công Ty Cổ Phần không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu, trừ một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định.

1.5. Lập Danh Sách Cổ Đông Sáng Lập

Cổ đông sáng lập Thành Lập Công Ty Cổ Phần là những người cùng nhau thành lập công ty và phải cam kết góp vốn vào công ty. Danh sách cổ đông sáng lập cần bao gồm các thông tin: họ tên, số CMND/CCCD, địa chỉ, số lượng cổ phần và tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông.

Quy Trình, Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Quy Trình, Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần Tại Long Hải

Bước 2: Soạn Thảo Hồ Sơ Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:

2.1. Giấy Đề Nghị Đăng Ký Doanh Nghiệp

Đây là biểu mẫu chuẩn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, chứa các thông tin cơ bản về công ty như tên công ty, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, thông tin về người đại diện theo pháp luật, danh sách cổ đông sáng lập.

2.2. Điều Lệ Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Điều lệ Thành Lập Công Ty Cổ Phần là văn bản quy định về tổ chức, hoạt động, quyền và nghĩa vụ của cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát và các vấn đề quản lý nội bộ khác. Điều lệ phải được các cổ đông sáng lập thông qua và ký tên.

2.3. Danh Sách Cổ Đông Sáng Lập

Danh sách này phải bao gồm đầy đủ thông tin về các cổ đông sáng lập như đã đề cập ở bước chuẩn bị.

2.4. Bản Sao Hợp Lệ Các Giấy Tờ Chứng Thực Cá Nhân Của Cổ Đông Sáng Lập

Các giấy tờ này có thể là CMND, CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

2.5. Giấy Ủy Quyền (Nếu Có)

Trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty thì cần có giấy ủy quyền hợp lệ.

Quy Trình, Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Quy Trình, Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần Tại Long Hải

Bước 3: Nộp Hồ Sơ Đăng Ký Doanh Nghiệp

3.1. Nộp Hồ Sơ Qua Mạng

Hồ sơ đăng ký Thành Lập Công Ty Cổ Phần có thể được nộp qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đây là phương thức nộp hồ sơ nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Người nộp hồ sơ cần có tài khoản đăng ký và chữ ký số.

3.2. Nộp Hồ Sơ Trực Tiếp

Ngoài việc nộp hồ sơ qua mạng, có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Khi nộp hồ sơ trực tiếp, cần mang theo bản gốc các giấy tờ chứng thực cá nhân để đối chiếu.

Bước 4: Nhận Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo lý do và yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 5: Công Bố Nội Dung Đăng Ký Doanh Nghiệp

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty phải công bố nội dung đăng ký Thành Lập Công Ty Cổ Phần trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao gồm các thông tin về tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, thông tin về người đại diện theo pháp luật.

Quy Trình, Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Quy Trình, Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần Tại Long Hải

Bước 6: Khắc Dấu Và Thông Báo Mẫu Dấu

6.1. Khắc Dấu

Thành Lập Công Ty Cổ Phần cần khắc dấu công ty sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Dấu công ty là công cụ pháp lý để công ty ký kết các hợp đồng và văn bản quan trọng.

6.2. Thông Báo Mẫu Dấu

Sau khi khắc dấu, công ty phải thông báo mẫu dấu với Phòng Đăng ký kinh doanh. Thông báo mẫu dấu bao gồm hình ảnh mẫu dấu và các thông tin liên quan. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ công bố mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 7: Mở Tài Khoản Ngân Hàng Và Thông Báo Số Tài Khoản

Thành Lập Công Ty Cổ Phần phải mở tài khoản ngân hàng tại một ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Sau khi mở tài khoản, công ty phải thông báo số tài khoản cho Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.

Bước 8: Đăng Ký Thuế Và Mua Hóa Đơn

8.1. Đăng Ký Thuế

Thành Lập Công Ty Cổ Phần phải đăng ký thuế tại Chi cục Thuế nơi công ty đặt trụ sở chính. Sau khi đăng ký thuế, công ty sẽ nhận được mã số thuế và các hướng dẫn về việc kê khai và nộp thuế.

8.2. Mua Hóa Đơn

Công ty phải mua hóa đơn GTGT (hóa đơn giá trị gia tăng) tại cơ quan thuế hoặc đăng ký dịch vụ hoá đơn điện tử theo quy định của pháp luật. Hóa đơn là chứng từ quan trọng trong các giao dịch kinh doanh của công ty.

Bước 9: Bố Cáo Công Khai Thông Tin Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Công ty phải công khai thông tin về việc thành lập trên cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Việc công bố bao gồm các thông tin về tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, thông tin về người đại diện theo pháp luật.

Quy Trình, Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Quy Trình, Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần Tại Long Hải

Bước 10: Hoàn Tất Các Thủ Tục Sau Thành Lập

10.1. Treo Biển Tên Công Ty

Công ty phải treo biển tên tại trụ sở chính. Biển tên phải bao gồm tên công ty, mã số thuế và địa chỉ trụ sở chính.

10.2. Góp Vốn Điều Lệ

Cổ đông sáng lập phải góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Việc góp vốn có thể bằng tiền mặt hoặc tài sản, và phải được ghi nhận đầy đủ trong sổ sách kế toán của công ty.

10.3. Thông Báo Thay Đổi Thông Tin (Nếu Có)

Nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin đăng ký doanh nghiệp như thay đổi địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, cổ đông sáng lập, công ty phải thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và thực hiện các thủ tục thay đổi theo quy định của pháp luật.

Quy Trình, Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Quy Trình, Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần Tại Long Hải


LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆPPHÍ ĐÓNG NHÀ NƯỚCPHÍ DỊCH VỤ TRỌN GÓI
Công Ty TNHH 1 Thành Viên1.000.000 VND500.000 VND
Công Ty TNHH 2 Thành Viên Trở Lên1.000.000 VND500.000 VND
Công Ty Cổ Phần1.000.000 VND1.200.000 VND
Doanh Nghiệp Tư Nhân1.000.000 VND500.000 VND
Hộ Kinh Doanh Cá Thể1.000.000 VND500.000 VND

So Sánh Giữa Thành Lập Công Ty Cổ Phần Và Công Ty TNHH

1. Số Lượng Thành Viên/Cổ Đông

 • Thành Lập Công Ty Cổ Phần: Không giới hạn số lượng cổ đông, tối thiểu là 3 cổ đông.
 • Công ty TNHH: Số lượng thành viên giới hạn từ 2 đến 50 thành viên.

2. Cơ Cấu Tổ Chức

 • Thành Lập Công Ty Cổ Phần: Cơ cấu tổ chức phức tạp hơn, bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc.
 • Công ty TNHH: Cơ cấu tổ chức đơn giản hơn, thường chỉ có Hội đồng thành viên và Giám đốc/Tổng giám đốc.

3. Huy Động Vốn

 • Thành Lập Công Ty Cổ Phần: Dễ dàng huy động vốn qua việc phát hành cổ phần ra công chúng.
 • Công ty TNHH: Khó khăn hơn trong việc huy động vốn vì không thể phát hành cổ phần ra công chúng.

4. Trách Nhiệm Tài Chính

 • Thành Lập Công Ty Cổ Phần: Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp.
 • Công ty TNHH: Thành viên công ty chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp.

5. Chuyển Nhượng Vốn

 • Thành Lập Công Ty Cổ Phần: Cổ phần dễ dàng chuyển nhượng, mua bán.
 • Công ty TNHH: Việc chuyển nhượng vốn phức tạp hơn, thường yêu cầu sự đồng ý của các thành viên khác.

Tại Sao Nên Chọn dịch vụ của M.I.T GROUP?

1. Hỗ Trợ Toàn Diện Từ A Đến Z

M.I.T GROUP hỗ trợ doanh nghiệp từ A đến Z với phí dịch vụ chỉ 1.200.000đ. Đây là một mức phí vô cùng cạnh tranh, giúp các doanh nhân tiết kiệm chi phí ban đầu, đồng thời nhận được sự hỗ trợ chuyên nghiệp trong suốt quá trình thành lập công ty.

2. Miễn Phí 3 Tháng Khai Báo Thuế

Một trong những ưu điểm nổi bật của M.I.T GROUP là miễn phí 3 tháng khai báo thuế. Việc này không chỉ giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn giúp doanh nghiệp mới ổn định hơn trong giai đoạn đầu khởi nghiệp. Khai báo thuế là một công việc phức tạp và yêu cầu sự chính xác, do đó, việc được miễn phí trong 3 tháng đầu tiên là một lợi thế lớn.

3. Nhanh Chóng – Có Giấy Phép Ngay Chỉ Sau 3 Ngày

Thời gian là yếu tố quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Với M.I.T GROUP, bạn có thể nhận được giấy phép chỉ sau 3 ngày. Điều này giúp doanh nghiệp nhanh chóng đi vào hoạt động, tận dụng cơ hội kinh doanh kịp thời.

4. Bàn Giao Giấy Phép Xong Mới Thanh Toán

Một trong những điểm nổi bật khác của dịch vụ này là bạn chỉ cần thanh toán sau khi nhận được giấy phép. Điều này đảm bảo tính minh bạch và tạo sự an tâm cho khách hàng. Bạn sẽ không phải lo lắng về việc chi trả trước khi nhận được kết quả mong muốn.

Quy trình, thủ tục thành lập công ty TNHH

Quy Trình, Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần Tại Long Hải


Lợi Ích Khi Sử Dụng Dịch Vụ tại M.I.T GROUP!

1. Tiết Kiệm Thời Gian Và Chi Phí

Với dịch vụ trọn gói chỉ 1.200.000đ, bạn sẽ tiết kiệm được cả thời gian và chi phí so với việc tự mình thực hiện các thủ tục. Đội ngũ chuyên nghiệp sẽ thay bạn làm tất cả các công việc từ A đến Z.

2. Đảm Bảo Tính Chính Xác Và Hợp Pháp

Thành lập công ty là một quy trình phức tạp và đòi hỏi sự chính xác. Sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp sẽ đảm bảo rằng tất cả các giấy tờ và thủ tục đều được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, tránh được các rủi ro pháp lý không đáng có.

3. Tận Hưởng Các Ưu Đãi Đặc Biệt

M.I.T GROUPkhông chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn đi kèm với nhiều ưu đãi đặc biệt như miễn phí 3 tháng khai báo thuế và thanh toán sau khi nhận giấy phép. Đây là những lợi ích thiết thực giúp doanh nghiệp mới dễ dàng hơn trong giai đoạn khởi đầu.

4. Tư Vấn Và Hỗ Trợ Sau Thành Lập

Không chỉ dừng lại ở việc Thành Lập Công Ty Cổ Phần, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ sau khi công ty đã đi vào hoạt động. Các dịch vụ này bao gồm tư vấn pháp lý, kế toán, thuế và các vấn đề liên quan đến quản lý doanh nghiệp.

Quy trình, thủ tục thành lập công ty TNHH

Quy Trình, Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần Tại Long Hải


Các Hỗ Trợ Sau Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Cổ Phần Tại Long Hải!

1. Dịch Vụ Kế Toán

Kế Toán M.I.T Group cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp thực hiện các công việc kế toán hàng ngày như ghi chép sổ sách, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, v.v. Đội ngũ kế toán viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi công việc kế toán được thực hiện chính xác và tuân thủ các quy định pháp luật.

2. Dịch Vụ Tư Vấn Thuế

Thuế là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào. Kế Toán M.I.T Group cung cấp dịch vụ tư vấn thuế, giúp doanh nghiệp hiểu rõ các quy định về thuế, lập kế hoạch thuế hiệu quả và tối ưu hóa chi phí thuế. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc khai báo thuế, quyết toán thuế và giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế.

3. Dịch Vụ Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo tài chính là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp đánh giá tình hình tài chính, đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn. Kế Toán M.I.T Group cung cấp dịch vụ lập báo cáo tài chính chuyên nghiệp, đảm bảo rằng các báo cáo được lập chính xác, minh bạch và tuân thủ các chuẩn mực kế toán hiện hành.

4. Dịch Vụ Tư Vấn Quản Lý

Để hoạt động kinh doanh hiệu quả, doanh nghiệp cần có một hệ thống quản lý chuyên nghiệp và hiệu quả. Kế Toán M.I.T Group cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý, giúp doanh nghiệp xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý, cải thiện hiệu quả hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh.

5. Dịch Vụ Đào Tạo Kế Toán

Ngoài các dịch vụ trên, Kế Toán M.I.T Group còn cung cấp dịch vụ đào tạo kế toán cho các doanh nghiệp. Chúng tôi tổ chức các khóa đào tạo từ cơ bản đến nâng cao, giúp nhân viên của bạn nắm vững kiến thức và kỹ năng kế toán, nâng cao hiệu quả công việc.

Quy trình, thủ tục thành lập công ty TNHH

Quy Trình, Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần Tại Long Hải


Kinh Nghiệm Thực Tiễn Từ Các Khách Hàng Đã Sử Dụng Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Cổ Phần Tại Long Hải

Dịch Vụ Làm Giấy Phép Kinh Doanh

Quy Trình, Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần Tại Long Hải

1. Công Ty TNHH ABC

Công ty TNHH ABC là một trong những khách hàng đã sử dụng Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Cổ Phần Tại Long Hải của Kế Toán M.I.T Group. Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình và chuyên nghiệp từ đội ngũ của chúng tôi, Công ty TNHH ABC đã hoàn tất thủ tục thành lập chỉ trong vòng 3 ngày và nhận được giấy phép kinh doanh. Hiện nay, công ty đang hoạt động ổn định và phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất.

2. Công Ty Cổ Phần XYZ

Công ty Cổ phần XYZ cũng là một khách hàng đã chọn Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Cổ Phần Tại Long Hải của Kế Toán M.I.T Group để thành lập doanh nghiệp. Với mức phí dịch vụ chỉ 500.000đ, Công ty Cổ phần XYZ đã tiết kiệm được nhiều chi phí khởi nghiệp. Đồng thời, nhờ chương trình khuyến mãi miễn phí 3 tháng khai báo thuế, công ty đã giảm bớt được áp lực tài chính trong giai đoạn đầu hoạt động.

3. Doanh Nghiệp Tư Nhân MNO

Doanh nghiệp tư nhân MNO đã sử dụng Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Cổ Phần Tại Long Hải và rất hài lòng với chất lượng dịch vụ của Kế Toán M.I.T Group. Nhờ chính sách bàn giao giấy phép xong mới thanh toán, chủ doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm và tin tưởng vào dịch vụ của chúng tôi. Hiện nay, Doanh nghiệp tư nhân MNO đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực thương mại.


Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Cổ Phần Tại Long Hải

Tư vấn pháp lý, Thành lập doanh nghiệp, Kế toán thuế, Sở hữu trí tuệ, Công bố sản phẩm trọn gói, Dịch vụ kế toán – Thuế
Công ty TNHH Kế Toán Vũng Tàu là đơn vị hàng đầu chuyên cung cấp và thực hiện Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Cổ Phần tại Long Hải. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp, chúng tôi luôn đảm bảo về thời gian và chất lượng dịch vụ tốt nhất khi làm việc với hàng trăm khách hàng từ trước tới nay. Đến với chúng tôi quý khách hàng sẽ nhận được Giấy phép kinh doanh + Con dấu chỉ từ sau 3 ngày làm việc. Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Giá Rẻ Tại Bà Rịa Vũng Tàu giúp bạn tiết kiệm chi phí & thời gian đi lại tối đa.
————————————————-

Kế Toán M.I.T – Công Ty TNHH Kế Toán Vũng Tàu M.I.T

M.I.T GROUP – Nơi khởi nguồn thành công (Đã xác thực tại Trang Vàng Việt Nam)

Dịch Vụ Làm Giấy Phép Kinh Doanh

Quy Trình, Thủ Tục Thành Lập Công Ty Cổ Phần Tại Long Hải

Với nhiều năm kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghệp, chúng tôi đáp ứng nhu cầu của tất cả Quý doanh nghiệp trên các lĩnh vực:

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ
➦ Chi phí trọn gói chỉ từ600.000 đồng/ tháng
Cam kết:
✓ Thực hiện đầy đủ các quy trình từ thu thập số liệu, xử lý và hoàn thành sổ sách, hạn chế tối đa sai sót, tránh nguy cơ bị cơ quan thuế phạt khi quyết toán thuế
✓ Chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu báo cáo thuế, báo cáo tài chính của khách hàng bị sai do lỗi của chúng tôi.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY
➦ Chi phí trọn gói chỉ3.680.000 đồng(đã bao gồm phí dịch vụ 500.000 đồng)
Cam kết:
✓ Khách hàng không cần thnah toán hay đặt cọc trước
✓ Dịch vụ trọn gói không mất công đi lại, chỉ việc ký hồ sơ và chờ nhận giấy phép từ 4-5 ngày.

DỊCH VỤ ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH
Bao gồm các nội dung:Đổi tên công ty, đổi địa chỉ trụ sở công ty, thay đổi (tăng/ giảm) vốn điều lệ, thay đổi người đại diện pháp luật, thay đổi loại hình công ty, thay đổi nội dung đăng ký thuế,..

Tại sao nên chọn Kế Toán Vũng Tàu M.I.T?

☑ Tư vấn miễn phí☑ Thủ tục nhanh gọn
☑ Chi phí rẻ nhất☑ Dịch vụ tốt nhất

Đối tác – Khách hàng:Viettel, VNPT, Hải quan Việt Nam, Pestro Vietnam, Misa, Vietsovprtro, Newca,..

Hồ sơ công ty

146 Nguyễn Tất Thành, P. Phước Nguyên, Tp. Bà Rịa,Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam
Hotline:0979 468 846
Cơ sở 1:Số 4G3 Trung Tâm Thương Mại P. 7, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ sở 2:Tòa Nhà Silver Tower, 47 Ba Cu, P. 1, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu
Cơ sở 3:Khu Phố Song Vĩnh, P. Tân Phước, Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Cơ sở 4: 146 Nguyễn Tất Thành, P.Phước Nguyên, Tp. Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kết Luận

Quy trình và thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Long Hải đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Việc hiểu rõ các bước và yêu cầu sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thành các thủ tục và đi vào hoạt động.

Công ty cổ phần mang lại nhiều lợi ích về huy động vốn và quản lý, nhưng cũng đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ và hiệu quả. So với công ty TNHH, công ty cổ phần có những đặc điểm riêng về cơ cấu tổ chức, huy động vốn và trách nhiệm tài chính, phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô lớn và mong muốn phát triển lâu dài.